Bilgi Güvenliği Politikası

ALBAKSAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’NİN (ALBAKSAN) sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

Bu bilgi güvenliği politikası, ALBAKSAN’ın Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

ALBAKSAN yönetimi, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Kaynak Makinelerinin tasarlanmasından sevkiyatına kadar olan tüm süreçleri yürüten şirketimizde;

TÜM ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Bilgi Güvenliği ’nin ve bu politikanın amacı, ALBAKSAN bilgilerinin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; ALBAKSAN’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm ALBAKSAN ve dış kaynaklı personel ile stajyerleri, taşeron personeli, görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin ALBAKSAN bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

ALBAKSAN’a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm ALBAKSAN personeli, ALBAKSAN Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve ALBAKSAN İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.

ALBAKSAN; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve ALBAKSAN Kişisel Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.